STORA ROVDJUR

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Kontaktpersoner

Har du sett björn, varg, lo eller järv eller hittar du spår eller spillning av stora rovdjur skall du meddela om din observation till någon av kontaktpersonerna. Även vid tveksamma fall skall du meddela din observation så kan kontaktpersonen hjälpa till att artbestämma spåren eller djuret. När du meddelar din observation så används uppgifterna för viltforskningens ändamål. Följande personer fungerar som kontaktpersoner för stora rovdjur i Pedersörenejdens jaktvårdsförening.

Purmo

Asta Himmanen
050-3697331
asta.himmanen@faba.fi

Esse

Mattias Kanckos
050-5939536
pedersore@rhy.riista.fi

Karby

Jonny Granroth
050-3902043
jonny.granroth@multi.fi

Lepplax

Tom Boström
040-5623951
tom.bostrom@sundstroms.fi

Jakobstad

Pasi Sandvik
040-7793662
pasi.sandvik@euroports.fi

Sundby

Stefan Englund
0400-767264
stefan.englund@multi.fi

Larsmo

Kari Karukka
050-5918872
kari.karukka@outlook.com

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536