HJORTDJURSJAKT

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Älgjaktsresultat 2017

Älgjaktsresultat 2016

Älgjaktsresultat 2015

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536