SKYTTEPROV

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

SKJUTPROVSTILLFÄLLEN I PEDERSÖRENEJDEN 2021
Skjutbanan invid Kållbyvägen, Skjutbanevägen 5 Jakobstad

Mattias Kanckos 050-5939536

Skytteprovets pris 20 €.

Onsdag 21.7 18-21
Onsdag 28.7. 18-21
Onsdag 4.8. 18-21
Onsdag 11.8. 18-21
Onsdag 18.8. 18-21
Onsdag 25.8 18-21
Onsdag 8.9 18-21
Onsdag 15.9 17-20
Onsdag 22.9 17-20

Bågskytteprov ordnas under alla skjutprovstillfällen. Ingen förhandsanmälan.

Skytteprov

Skjutprovet ska avläggas av jägare som har för avsikt att jaga dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren eller brunbjörn med räfflat kulvapen.

Skjutprovet understryker betydelsen av ett övervägt och träffsäkert skott mot viltet samt att det vid skjutprovet använda vapnet är känt sedan tidigare och ordentligt inskjutet.

Skjutprov av tre slag:

1. Med prov i rådjursskytte avses ett skjutprov för jakt på rådjur;

2. Med prov i älg- och hjortskytte avses ett skjutprov för jakt på älg, vitsvanshjort, kronhjort, skogsvildren, dovhjort och sikahjort;

3. Med prov i björnskytte avses ett skjutprov för jakt på björn.

(Obs! Godkänt björnprov motsvarar rådjursprov samt älg- och hjortprov. Godkänt älg- och hjortprov motsvarar rådjursprov.)

Som skytt vid jakt av ovan avsett slag kan också fungera person, som har ett gällande intyg över motsvarande skjutprov som avlagts i annat land eller som ger jaktvårdsföreningen en utredning över att han/hon i sitt hemland har rätt att jaga vilt av motsvarande storlek.

Skjutprovet ordnas av jaktvårdsföreningen som ger ett intyg över godkänt skjutprov. Intyget är i kraft tre år från provets avläggande. Provet avläggs på en skjutbana som har godkänts av länsstyrelsen eller försvarsministeriet.

Handlingar som krävs

Före skjutprovet ska skytten för övervakaren av provet visa upp ett giltigt jaktkort eller det kommande årets jaktkort som skytten har betalat avgiften för samt på yrkan bevisa sin identitet. Därtill ska skytten före skjutprovet för övervakaren av skjutprovet visa upp ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd till det vapen som skytten använder vid skjutprovet.

Vapen och patroner

Skjutprovet ska alltså uttryckligen avläggas med det vapen till vilket skytten har ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd. Om skytten är under 15-år får han/hon dock använda ett vapen som tillhör en person över 18 år under direkt övervakning på det sätt som föreskrivs i skjutvapenlagens 88 §.

Vapnet och patronerna ska uppfylla kraven i 16 § 2 mom. punkt 2 i jaktförordningen när det gäller rådjursprovet och punkt 3 i momentet ifråga när de gäller älg- och hjortprovet samt punkt 4 i momentet ifråga när det gäller björnprovet.

Rådjursprovet är alltså i övrigt detsamma som älg- och hjortprovet, men kommer ifråga om det vapen som används är t.ex. av kaliber 222, dvs inte fyller kraven i JF 16 § 2 mom. punkt 3. För älg- och hjortprovets del ska vapnet och patronerna fylla kraven i antingen punkt 3 eller 4 i momentet ifråga. Björnprovet kan endast avläggas med en vapen- och patronkombination som fyller kraven i punkt 4.

Målfiguren och sättet att avlägga provet

Som målfigur i rådjursprovet och älg- och hjortprovet används en målfigur med ett träffområde vars diameter är 23 centimeter och i björnprovet en målfigur med ett träffområde vars diameter är 17 centimeter.

Provet avläggs genom att skytten skjuter fyra skott, enbart mot en stillastående målfigur, i valfri stående, sittande eller knästående ställning på 75 meters avstånd. Tid ges 90 sekunder för de fyra skotten räknat från avlossandet av det första skottet. Skytten får använda stöd, men vapnet får inte låsas mekaniskt vid underlaget. Vid samma skjutprov får en skytt ha högst fem försök.

Godkännande

Skjutprovet godkänns om alla fyra skott i skottserien åtminstone rör vid träffområdets yttre kant. Ett godkänt björnprov motsvarar ett rådjursprov samt ett älg- och hjortprov. Ett godkänt älg- och hjortprov motsvarar ett rådjursprov.

Skytteprov – skytteprovsövervakare

Anderssen Sten Yngve
050-5111024
Bennäs

Backlund Anita Regina
Lillby

Backlund Jan-Erik
050-3234720
Bennäs

Backlund Johan Elof Valdemar
050-3392121
Jakobstad

Backlund Peter Karl Otto
050-5830210
Bennäs

Björklund Max Håkan
0500-515213
Lillby

Björkskog Andreas Jan Gustav
050-3538771
Jakobstad

Bodbacka Kim Jan-Anders
040-6713003
Kållby

Bodbacka Tom Mikael
050-3452765
Purmo

Edfelt Regina Alexandra
050-5245018
Lillby

Edström Mats
050-3022756
Bennäs

Edström Peter Andreas Johan
050-5947575
Lillby

Ekblom Hans Gustav
0500-480309
Jakobstad

Ekblom Henrik Mats Viktor
040-8204081
Jakobstad

Ekblom Wictor Mathias
040-6475220
Jakobstad

Ekund Thomas Kurt Mikael
050-3052490
Ytteresse

Englund Bror Stefan
0400-767264
Sundby

Finell Daniel Ulf Håkan
044-7218310
Jakobstad

Finne Emil Per Jonas
050-3897110
Jakobstad

Forsen Peter Johannes
050-5487613
Forsby

Granroth Jonny Håkan André
050-3902043
Sundby

Grön Peter Matias
050-5147271
Lillby

Gäddnäs Mikael Jan Gustav
050-5648380
Bennäs

Haglund Jan-Ole Gustav
040-7798514
Larsmo

Hannula Simon Johannes
040-1544772
Jakobstad

Hautamäki Kimmo Tapani
050-3307275
Forsby

Heikkilä Erkki Veli
0500-989080
Forsby

Holmberg Gustav
050-5616188
Bosund

Hopiavuori Mika Juhani
045-3400344
Jakobstad

Häggblom Henrik Mikael
050-5622429
Lepplax

Häggblom Kaj Krister Mikael
050-5916960
Jakobstad

Hogberg Mikael
050-5601626
Sundby

Kanckos Mattias Ture Andreas
050-5939536
Ytteresse

Krook Roy
040-5547113
Kållby

Krook Sixten Jan Anders
044-5947548
Forsby

Lasen Johan Bengt Jonas
050-3781516
Lillby

Lill Marcus Johan Matias
050-5749188
Kållby

Nieminen Lars Stefan
050-5166812
Jakobstad

Nummelin Christian Kai Erik
050-3758256
Kållby

Nyfors Glen Axel
050-5370078
Larsmo

Nygård Kenneth Valdemar J
050-5947822
Jakobstad

Nykvist Jigor
040-7258210
Kållby

Nymark Nils
045-8569090
Bennäs

Nynäs Henning
045-1276900
Eugmo

Rautakoski Jesse Joni
040-1588200
Larsmo

Rönnbacka Jockum
050-4692126
Jakobstad

Sjöberg Rafael
040-5787329
Jakobstad

Smedlund Raymond Jan- Erik
050-5624615
Sundby

Snellman Boris Sten Johan
040-9625817
Sundby

Stenbacka Håkan Erik
044-2517082
Bennäs

Stenman Frank Gustav
050-5052552
Purmo

Stubb Julia Pernilla
040-5852498
Jakobstad

Stubb Robin
050-3089947
Esse

Sundqvist Guy Stefan
050-5963357
Lepplax

Svenfelt Johnny Kent Mikael
050-5524469
Bosund

Vesternäs Joel
050-4652529
Larsmo

Wickman Anders Kaj Mikael
044-7815450
Jakobstad

Willfors Bjarne Gustaf
0500-661362
Jakobstad

Åvist Lars Mats
0500-245617
Överpurmo

Östman Ulf Gustav
044-9213615
Ytteresse

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536