PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Jägarexamenstillfällen i Pedersörenejden 2021

Måndag 19.4 2021 kl.18.00 Pedersöre gymnasium

Obligatorisk förhandsanmälan till verksamhetsledaren 050-5939536. Max 10 personer.

Jägarexamen

Tillfällen att avlägga jägarexamen arrangeras av jaktvårdsföreningarna. Jaktvårdsföreningens uppgift är att sörja för att det inom föreningens område arrangeras ett tillräckligt antal preparationskurser för examen och tillfällen att avlägga examen. 

I det skriftliga provet har alla som så önskar rätt att delta. Frågorna i jägarexamen grundar sig på Handbok för jägare och under den förberedande kursen behandlade frågor. Deltagarna i kursen bör undervisas i de kunskaper som krävs i examen. I det skriftliga provet används frågeblanketter som utarbetats och tryckts av Finlands viltcentral. För det skriftliga provet bör det reserveras en och en halv (1,5) timme tid.

Enligt 37 § jaktförordningen uppgår den avgift som debiteras för jägarexamen till 20 euro för varje provgång.

På tvåspråkiga orter erbjuds såväl svensk- som finskspråkiga frågeserier.

GODKÄNNANDE/UNDERKÄNNAND

Provet godkänns om antalet fel svar är åtta (8) eller färre. Minimiantalet poäng som berättigar till godkänd jägarexamen är 52 poäng för svaren på de totalt 60 frågorna i provet.

Resultatet av provet meddelas först efter att det skriftliga provet avslutats. Om examensaspiranterna så önskar skall frågeblanketten företes för dem och och de fel givna svaren visas.

Till dem som avlagt examen med godkänt resultat kan det efter att tillfället avslutats ges ett intyg över avlagd jägarexamen. Jaktvårdsföreningen inlämnar en anmälan om nya jägare till jägarregistret.

De nya jägarna tillfrågas om de vill ansluta sig som medlemmar i jaktvårdsföreningen, och om de vill, till vilken förening de önskar höra. Före frågan ställs skall de få en redogörelse över grunderna för medlemskap i jaktvårdsföreningen.

JÄGAREXAMEN EXAMINATORER

Pedersörenejdens jaktvårdsförening har 11 utnämnda examinatorer som har rätt att övervaka vid examenstillfällena.

Mattias Kanckos
Esse 050-5939536

Glenn Vikström
Eugmo 044-7815359

Robert Lindqvist
Nederpurmo 040-0269879

Christian Nummelin
Kållby 050-3758256

Sören Sundqvist
Nederpurmo 0500-181210

Håkan Stenbacka
Katternö 040-5142465

Pasi Sandvik
Jakobstad 040-7793662

Mika Hopiavuori
Jakobstad 045-3400344

Jonny Svenfelt
Bosund 050-5524469

Nils Östman
Esse 050-3659824

Karl-Erik Häggblom
Lepplax 0500-160518

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536