Kontaktuppgifter

Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Huvudsjövägen 411
68840 Nederlappfors
pedersore@rhy.riista.fi

 

Verksamhetsledare
Mattias Kanckos
050-5939536

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget över 1900 och ökar stadigt. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

Årsmöte 20.2 kl. 18.30 i Sursik

Vi håller årsmöte torsdagen den 20.2 kl. 18.30 i Sursik auditoriet. Fullmaktsgranskning börjar kl. 18.00. Kaffeservering. Välkommen!

1st lodjurslicens till Pedersörenejden

Licensinnehavare Stefan Englund har beviljats en licens för lodjur för kommmande jaktsäsong. I samsöket deltog samtliga 21 föreningar i Pedersörenejden. Licensen berättigar att fälla ett lodjur med undantag av hona åtföljd av årsunge inom tiden 1.12-28.2. 

Hjortdjurslicenser 2013-2014

Hjortdjurslicenser har beviljats inför kommande jaktår enligt följande:
Älg
Licens Sören Vikström (Kusten) 56 st.
Licens Rejd Nylund (Purmo) 54 st.
Licens Lars Backström (Esse) 37 st.
 
Vitsvanshjort
Lappfors jaktklubb 1 st.
Pedersörenejdens stövarklubb 2st.
Vestersundsby jaktförening 2st.
Licens Harry Björnvik (Larsmo-Eugmo) 3st.