Loading...
Start 2019-01-09T08:47:09+00:00

Välkommen till

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget kring 2000. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

AKTUELLA HÄNDELSER

Årsmöte 20.2 2019 kl. 18.30

Jaktvårdsföreningens årsmöte hålls onsdag 20.2 kl. 18.30 i Sursik auditoriet. Fullmaktsgranskningen börjar från och med kl. 18.00. Jaktkorten med. Kaffeservering!

Skyttesimulatorn 2019

Jaktvårdsföreningens skyttesimulator kan bokas via hemsidan kvällstid tisdag-torsdag kl. 18-21. Priset är fortsättningsvis 10 euro/kväll. 

BOKA TID TILL

PIRILÖ SKJUTBANA

BOKA TID TILL

JAKTSIMULATORN

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536