Välkommen till

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget kring 2000. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

AKTUELLA HÄNDELSER

Jaktvårdsföreningens årsmöte onsdag 19.2 2020 

Jaktvårdsföreningens årsmöte hålls den 19.2 kl. 18.30 i Sursik auditoriet. Fullmaktsgranskning börjar från kl. 18.00. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering!

Skyttesimulatorn 2020

Jaktvårdsföreningens skyttesimulator kan bokas via hemsidan kvällstid måndag och torsdag kl. 18-21. Priset är fortsättningsvis 10 euro/kväll. 

BOKA TID TILL

PIRILÖ SKJUTBANA

BOKA TID TILL

JAKTSIMULATORN

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536