Kontaktuppgifter

Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Huvudsjövägen 411
68840 Nederlappfors
pedersore@rhy.riista.fi

 

Verksamhetsledare
Mattias Kanckos
050-5939536

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget över 1900 och ökar stadigt. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

Licensmöte tisdagen den 26.4 kl. 19.00

Ansökningsmöte för hjortdjurslicenser hålls tisdagen den 26.4 kl. 19.00 vid JSF klubbhus vid skjutbanan i Pirilö. Alla som tänker ansöka om hjortdjurslicenser till nästa säsong bör lämna in sin ansökan på detta möte. Samtidigt delas 200 saltstenar ut åt jaktföreningarna. Antalet saltstenar per förening baserar sig på anmäld jaktareal 2015.