Kontaktuppgifter

Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Huvudsjövägen 411
68840 Nederlappfors
pedersore@rhy.riista.fi

 

Verksamhetsledare
Mattias Kanckos
050-5939536

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget över 1900 och ökar stadigt. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

Licensansökningar på hjortdjur 2015-2016

Älg

Pontus Häggblom (Kusten) 63st

Jonny Stenman (Purmo) 60 st

Lars Backström (Esse) 43 st

 

Totalt 166 licenser

 

Vitsvanshjort

Lappfors 3st

Vestersundsby 2st

PNS 6st

Nederpurmo 1,5 st

Överlappfors 2 st

Harry Björnvik 8,5 st (Larsmo-Eugmo)

 

Totalt 23 st

 

Styrelsen har förordat samtliga ansökningar