Loading...
Start 2018-01-20T11:30:00+00:00

Välkommen till

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget kring 2000. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

AKTUELLA HÄNDELSER

Jägarafton den 23.1

Traditionell jägarafton på Sursik tisdag 23.1 kl. 19.00. Klaus Ekman från Viltcentralen föreläser om aktuella jaktärenden. Stefan Pellas och den nya viltvårdskonsulenten Jaakko Hautanen medverkar. Kaffeservering

Årsmöte 21.2

Jaktvårdsföreningens årsmöte hålls onsdagen den 21.2 kl. 18.30. Fullmaktsgranskning från kl. 18.00. Ta med jaktkortet. Kaffeservering

BOKA TID TILL

PIRILÖ SKJUTBANA

BOKA TID TILL

JAKTSIMULATORN

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536