Välkommen till

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget kring 2000. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

AKTUELLA HÄNDELSER

Traditionell Jägarafton torsdagen den 2.2 kl. 18.30 i Sursik Auditorium. Fredrik Stenbacka från SLU i Umeå berättar om sin forskning på klövvilt i Sverige. Kaffeservering- Välkommen!

Extra insatt skjutprov vid skjutbanan i Pirilö lördag 28.1 kl. 10-12

Jaktvårdsföreningens årsmöte hålls torsdag 23.2 2023 kl. 18.30 på Sursik skola. Fullmaktsgranskning från kl. 18.00.

KURSER FÖR NYA JÄGARE 2023

Kurs inför jägarexamen hålls enligt följande

6-8.2 2023  Chronhjelmsskolan Larsmo

Kursen hålls måndag, tisdag, onsdag kl. 17-21. Första tenttillfälle direkt efter kursen på onsdag kl. 20.00. Kursen hålls i samarbete med Jakobstads arbetarinstitut. Anmälning direkt till institutet. Kursdragare är verksamhetsledare Mattias Kanckos som också ger mer info om kurserna. Telefon 050-5939536

13-15.3 2023  Pedersöre gymnasium

Kursen hålls måndag, tisdag, onsdag kl. 17-21. Första tenttillfälle direkt efter kursen på onsdag kl. 20.00. Kursen hålls i samarbete med Pedersöre medborgarinstitut. Anmälning direkt till institutet efter nyår. Kursdragare är verksamhetsledare Mattias Kanckos som också ger mer info om kurserna. Telefon 050-5939536

BOKA TID TILL

PIRILÖ SKJUTBANA

BOKA TID TILL

JAKTSIMULATORN

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536