Välkommen till

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget kring 2000. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

AKTUELLA HÄNDELSER

Jaktvårdsföreningens årsmöte torsdag 12.8 kl. 18.30 i Anderssensalen i Sursik skola.

Stadgeenliga ärenden. Fullmaktsgranskning börjar kl. 18.00. Ingen kaffeservering. Jaakko Hautanen från Viltcentralen informerar.

Traditionell traptävling 17.8 vid skjutbanan i Pirilö. Anmälning mellan kl. 17.00-19.30. Klasser: individuellt och lagtävling (3 bästa).

Traditionell älgskyttekamp onsdag 1.9.

BOKA TID TILL

PIRILÖ SKJUTBANA

BOKA TID TILL

JAKTSIMULATORN

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536