Välkommen till

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget kring 2000. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

AKTUELLA HÄNDELSER

KURSER FÖR NYA JÄGARE 2022

Kurser inför jägarexamen hålls enligt följande

7-9.2 2022 Larsmo, Chronhjelmsskolan

14-16.3 2022 Pedersöre gymnasium

Kurserna hålls måndag, tisdag, onsdag kl. 17-21. Första tenttillfälle direkt efter kursen på onsdag kl. 20.00. Kurserna hålls i samarbete med nejdens medborgar- och arbetarinstitut. Anmälning direkt till respektive institut. Kursdragare är verksamhetsledare Mattias Kanckos som också ger mer info om kurserna. Telefon 050-5939536

BOKA TID TILL

PIRILÖ SKJUTBANA

BOKA TID TILL

JAKTSIMULATORN

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536