Välkommen till

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget kring 2000. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

AKTUELLA HÄNDELSER

Jaktvårdsföreningens årsmöte onsdag 19.2 2020 

Jaktvårdsföreningens årsmöte hålls den 19.2 kl. 18.30 i Sursik auditoriet. Fullmaktsgranskning börjar från kl. 18.00. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering!

Skyttesimulatorn 2020

Jaktvårdsföreningens skyttesimulator kan bokas via hemsidan kvällstid måndag och torsdag kl. 18-21. Priset är fortsättningsvis 10 euro/kväll. 

10.3 kl. 18.00 Besök vid Larsmo jaktförenings nya slakthus/föreningshus vid Vidmossen i Larsmo. Två personer per förening kan delta. Kom och bekanta dig med ett toppmodernt slakthus och få höra hur Larsmo jaktförening gjort för att få byggt slakthuset och få nya ideer på förbättringar till det egna slakthuset. Kaffeservering
11.3 kl. 19.00 Jägarafton i Sursik. Projektledare Gunnel Englund från NOVIA redogör för projektet ”Välmående av vilt”. Det kommer att handla bl.a. om förvaltning av vitsvanshjortar och vad som gäller om man som jaktförening vill sälja viltkött eller ta emot gäster vid jakt. Ingen deltagaravgift eller förhandsanmälan.
19.3 kl. 18.30 Föreläsning med Miranda Frings från Sverige. Tillfället kostar 15 euro och förhandsanmälan till verksamhetsledaren på 050-5939536. Kaffeservering ingår i deltagaravgiften.

BOKA TID TILL

PIRILÖ SKJUTBANA

BOKA TID TILL

JAKTSIMULATORN

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536