Loading...
Start 2019-03-06T11:34:27+02:00

Välkommen till

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget kring 2000. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

AKTUELLA HÄNDELSER

Skolningar för skjutprovsövervakare 2019

Viltcentralen ordnar skolningar för skjutprovsövervakare nu under vårvintern i Pedersöre enligt följande:

Tisdag 26.3 kl. 18.00 skolning för nya skjutprovsövervakare. Denna skolning gäller helt nya (eller nygamla) skjutprovsövervakare. För att kunna verka som skjutprovsövervakare måste man ha gått denna skolning och viltcentralen skall utse personerna. Ifall någon förening har för lite skjutprovsövervakare skickar ni dem på denna skolning.

Tisdag 23.4 kl. 18.00. Skolning för elektronisk mottagning av skjutprov. Till denna skolning bör så många som möjligt av nuvarande skjutprovsövervakare komma med. Från och med i år skall man mata in skjutproven elektroniskt endera med telefon eller datorn direkt vid skjutbanan. Det är detta som skolningen handlar om. Absolut minimi är att en skjutprovsövervakare per övervakargrupp/jaktförening behärskar skjutprovet elektroniskt, men helst borde det vara minst två personer som gör det. Den som är framme och markerar träffarna behöver nödvändigtvis inte kunna detta, så det finns fortsättningsvis behov för alla att verka som skjutprovsövervakare.

Båda skolningarna hålls i auditoriet vid Sursik.

Skyttesimulatorn 2019

Jaktvårdsföreningens skyttesimulator kan bokas via hemsidan kvällstid tisdag-torsdag kl. 18-21. Priset är fortsättningsvis 10 euro/kväll. 

BOKA TID TILL

PIRILÖ SKJUTBANA

BOKA TID TILL

JAKTSIMULATORN

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536