Kontaktuppgifter

Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Huvudsjövägen 411
68840 Nederlappfors
pedersore@rhy.riista.fi

 

Verksamhetsledare
Mattias Kanckos
050-5939536

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget över 1900 och ökar stadigt. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

Årsmöte 17.2 2016 kl. 18.30 i Sursik

Vi håller stadgeenligt årsmöte onsdagen den 17.2 kl. 18.30 på Sursik. Fullmaktsgranskning inleds en halvtimme före möte. Ta med jaktkortet! Kaffeservering! Välkommen!

Jägarafton 26.1 kl. 19.00

Pedersörenejdens jaktvårdsförening ordnar traditionell jägarafton vid Sursik tisdagen den 26.1 kl. 19.00. Mathias Lindström från det nationella viltrådet föreläser om viltförvaltningen och aktuella ärenden. Kaffeservering! Välkommen!