Välkommen till

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget kring 2000. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

AKTUELLA HÄNDELSER

Skjutprov kan ordnas vid behov för nya jägare vid skjutbanan i Pirilö under hösten och vintern. 

Ta kontakt med verksamhetsledare minst 7 dagar på förhand.

Jägarexamen hösten 2022

Onsdag 23.11 kl. 20.00 vid Jakobstads gymnasium

Onsdag 30.11 kl. 18.00 vid Jakobstads gymnasium

KURSER FÖR NYA JÄGARE 2023

Kurs inför jägarexamen hålls enligt följande

6-8.2 2023  Chronhjelmsskolan Larsmo

Kursen hålls måndag, tisdag, onsdag kl. 17-21. Första tenttillfälle direkt efter kursen på onsdag kl. 20.00. Kursen hålls i samarbete med Jakobstads arbetarinstitut. Anmälning direkt till institutet. Kursdragare är verksamhetsledare Mattias Kanckos som också ger mer info om kurserna. Telefon 050-5939536

13-15.3 2023  Pedersöre gymnasium

Kursen hålls måndag, tisdag, onsdag kl. 17-21. Första tenttillfälle direkt efter kursen på onsdag kl. 20.00. Kursen hålls i samarbete med Pedersöre medborgarinstitut. Anmälning direkt till institutet efter nyår. Kursdragare är verksamhetsledare Mattias Kanckos som också ger mer info om kurserna. Telefon 050-5939536

BOKA TID TILL

PIRILÖ SKJUTBANA

BOKA TID TILL

JAKTSIMULATORN

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536