Kontaktuppgifter

Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Huvudsjövägen 411
68840 Nederlappfors
pedersore@rhy.riista.fi

 

Verksamhetsledare
Mattias Kanckos
050-5939536

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget över 1900 och ökar stadigt. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

Årsmöte 19.2 kl. 18.30 i Sursik

Jaktvårdsföreningens årsmöte 2015 hålls torsdagen den 19.2 kl. 18.30 i Sursik auditoriet. Fullmaktsgranskning från kl. 18.00. Kaffeservering. Välkommen!