SRVA

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

SRVA

SRVA  (Suurriistavirka-apu) är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna och som förmedlar hjälp åt polisen i samband med konflikter med stora rovdjur och hjortdjur. Polisen behöver frivilliga jägare och hundförare t.ex. för att spåra hjortdjur som skadats i trafiken eller för att spåra och fördriva stora rovdjur som kommit för nära bebyggelse. Jägarna sörjer för att djurskyddslagens skyldigheter uppfylls, ett djur i hjälplöst och skadat tillstånd lämnas inte kvar i skogen. Att sköta om olika situationer inom SRVA kräver en erfaren hundförare och hund. Hundarna är det viktigaste redskapet för att lösa situationerna. Med i SRVA är också lokala jaktföreningar och hundförare.

Vid hjortkrockar meddelar nödcentralen direkt åt SRVA kontaktpersonen som förmedlar informationen direkt åt den jägare och spårare som far ut i terrängen. I samband med konfliktsituationer med stora rovdjur leds operationen av polisen i nära samarbete med SRVA-personerna.

SRVA-kontaktpersoner i Pedersörenejden

Forsby-Purmo

Tom Bodbacka
050-3452765
tom.bodbacka@hotmail.com

Esse-Kållby-Lepplax

Henrik Ahlvik
0500-139796
henrik.ahlvik@multi.fi

Kusten-Jakobstad

Pontus Häggblom
050-5939180
pontus.haggblom@gmail.com

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536