LÄNKAR

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING

Länkar


Nykarlebynejdens Jaktvårdsförening  

nykarlebynejdens-jvf.fi

Vörånejdens jaktvårdsförening 
voranejdensjvf.fi

Vasanejdens jaktvårdsförening 
netikka.net/vasanejdensjvf

Finlands viltcentral 
riista.fi

Finlands jägarförbund r.f. 
metsastajaliitto.fi

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536