STYRELSEN

PEDERSÖRENEJDENS JAKTVÅRDSFÖRENING KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSE

ORDFÖRANDE

Johnny Svenfelt
0505524469
johnny.svenfelt@gmail.com
Bosund

SUPPLEANT

Pasi Sandvik
040-7793662
Jakobstad

Medlem

Johan Viklund
0407399768
Forsby

Suppleant

Richard Finnberg
0447218354
Nederpurmo

Medlem

Ola Stormåns
050-3377111
Jakobstad

Suppleant

Kaj Lundqvist
040-7793615
kaj.lundqvist@upm.com
Jakobstad

Medlem

Henrik Alvik
0500-139796
henrik.ahlvik@multi.fi
Ytteresse

Suppleant

Robin Stubb
050-3089947
Esse

Medlem

Pontus Häggblom
050-5939180
pontus.haggblom@bjh.fi
Jakobstad

Suppleant

Bo Portin
0500-862307
info@portin.fi
Sandsund

Medlem

Asta Himmanen
050-3697331
asta.himmanen@luukku.com
Lillby

Suppleant

Rune Edfelt
050-3259058
Lillby

Medlem

Robert Kronlund
050-5274130
robban1408@hotmail.com
Bennäs

Suppleant

Andreas Törnqvist
044-7812452
Eugmo

Medlem

Mika Grankulla
044-0685418
Larsmo

Suppleant

Christoffer Byggmästar
040-1408464
Larsmo

Markägarrepresentant

Hans-Erik Sten
0400-490301
hans-erik.sten@agrolink.fi
Forsby

Suppleant

Tore Stenmark
050-5180349
yt.stenmark@agrolink.fi
Överpurmo

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
050-5939536
pedersore@rhy.riista.fi
Naturstigen 12
68810 Ytteresse

KONTAKTUPPGIFTER

Pedersörenejdens Jaktvårdsförening

Naturstigen 12
68810 YtterEsse
pedersore@rhy.riista.fi

Verksamhetsledare

Mattias Kanckos
+358(0) 50 593 9536